hit counter for tumblr

Jeugdopleiding in Biljart Centrum De Ploeg

            Periode SEPTEMBER 2019 tot MEI 2020

 

Inschrijvingen kunnen via eenvoudige e-mail naar bcdeploeg@telenet.be

Bevattend:          naam  & voornaam
               adres
               telefoon pa/ma/bompa/ oma…….
               e-mail adres
               geboortedatum :
               O nog nooit gespeeld                    O ooit gespeeld                 O  vaak gespeeld

De opleiding is  op zondag van 10.00 tot 12.00 uur vanaf 7- jarigen tot ……..

 

Herstart in 2019    : september

De lessen zijn volledig gratis voor leden van Bc De Ploeg en worden verzorgt vanuit en in Biljartcentrum De Ploeg

zij die geen lid zijn betalen 7,50 € per deelname

Diverse biljarters staan ter beschikking in opbouwende volgorde volgens de gemaakte vorderingen van de leerling. Bij ontdekking van ontluikend talent zal er in samenspraak met de ouders een intensere opleiding kunnen op dagen en uren die af te spreken zijn.

Bovendien kunnen ingeschreven leerlingen gratis komen trainen op zaterdag namiddag en zondag voormiddag vanaf 10. 00 uur –( buiten de les - zondagen)- de begeleider die eventueel meespeelt betaald ½ tarief –( dit is € 2,5  per uur )-

Sportieve groeten en tot weldra .

Sebreghts Luc namens de jongerenwerking in BC de Ploeg.